Passie voor onderwijs en ICT

Literatuur

In mijn blogs maak ik gebruik van literatuur.

Ik verzamel alles op deze pagina. Waar mogelijk zal ik een link naar het boek, de website  of een artikel toevoegen.

Overzicht literatuur:

Berkel, H.J.M. van, Bax, A. & Joosten-ten Brinke D. (2017) (Red.). Toetsen in het Hoger Onderwijs, (4e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Molkenboer, H. (2015). Toetsen volgens de toetscyclus deel 1, Enschede: Bureau Toetsen en Beoordelen.

Sluijsmans, D. en Segers, M. (2018) (red). Toetsrevolutie naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs, Phronese.

Literatuuronderzoek Kwaliteit van Toetsen (NRO programmaraad)

Websites:

Digitaal Toetsen (wiki)

Oculary blog met o.a informatie over digitaal toetsen

QMP blog

Question Design and Analysis Tool

Draaijer on Assessment and Testing

Toets en Leer

Tool om cijfers te berekenen

Toetsing Universiteit Amsterdam

Digitaal Toetsen Universiteit Utrecht

Toetsen en Beoordelen Hogeschool van Amsterdam

Toetswijzer Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep van Cito

Tijdschrift Toets van Bureau ICE

Kwaliteit van examinering – CINOP